Zpět na úvod

Informace o díle


 

Autoři: doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc.
Ústav anorganické chemie, v. v. i.
Akademie věd České republiky
250 68 Řež u Prahy
a EURACHEM-ČR
e-mail: plzak@iic.cas.cz
RNDr. Josef Kratochvíla
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: kratochvila@sekk.cz
Recenzenti: RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: friedecky@sekk.cz
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav analýzy potravin a výživy
Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail: Vladimir.Kocourek@vscht.cz
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Katedra analytické chemie
tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
e-mail: david.milde@upol.cz
Editor: Ing. Marek Budina
SEKK s. r. o.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice
e-mail: budina@sekk.cz
Vydavatel: SEKK spol. s r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice
Česká republika
web: http://www.sekk.cz
e-mail: sekk@sekk.cz
Podmínky použití díla: Jednotlivá hesla z kapitol Metrologická terminologie a Zkratky smí být dále šířena, reprodukována i použita jako součást přednášek, článků či jiných publikací v písemné či elektronické podobě, a to bez souhlasu či vědomí vydavatele. Jedinou podmínkou takového použití je, že převzatý text bude uveden beze změn a že musí být uvedena citace jeho původu odkazující na tuto webovou publikaci.
Dílo jako celek nesmí být dále šířeno či publikováno bez písemného souhlasu vydavatele.
Úprava
textu:
  • Text celého díla je členěn do několika částí, které jsou přístupné z úvodní obrazovky prostřednictvím odpovídajících tlačítek.
  • Všechny odkazy jsou označeny modře. Klepnutím na odkaz se přesunete na příslušné heslo v odpovídající kapitole. Pro usnadnění práce odkazy, které vedou do kapitol Zkratky a Literatura, zobrazí obsah cílového hesla již při posunutí ukazatele myši na příslušný odkaz.
    Některé odkazy vedou na webové stránky jiných subjektů (organizací) - jejich funkčnost byla ověřena v čase vydání díla, avšak nelze vyloučit, že se časem některé z nich mohou stát nefunkčními (pokud na takový problém narazíte, zašlete nám laskavě upozornění).
  • Na začátek kapitoly (písmenný rejstřík) se vrátíte klávesou Home.
  • Definice, které jsou přesnými citacemi, jsou uvedeny „v uvozovkách”.
    Jednotlivé termíny jsou tam, kde to je užitečné pro zlepšení přehlednosti, uvedeny ‚v jednoduchých uvozovkách’.
Platforma: Generování obsahu zajišťuje serverová aplikace (PHP 8.1 + MySQL 10.5). Tato aplikace neshromažďuje žádné údaje o uživatelích a ani neukládá cookies na jejich počítače.
Pro prezentaci obsahu jsou využívány standardní prostředky jazyka HTML5, což by mělo být zárukou bezproblémové funkce na všech platformách při použití aktuálních verzí prohlížečů (pokud máte s prohlížením problémy, doporučujeme nainstalovat nejnovější verzi prohlížeče).
Připomínky a náměty: Jakékoli náměty, připomínky, nebo zjištěné chyby či nepřesnosti laskavě zasílejte e-mailem buď autorům, nebo editorovi.

Metrologická terminologie, verze 3.01
© 2003 - 2024, SEKK s.r.o. a EURACHEM-ČR
Podmínky použití díla naleznete v kapitole O díle.