Informační servis

Obsah

Starší dokumenty jsou umístěny v archivu.
 
Archiv
Obecné informace týkající se EHK
Obecné edukační texty
Informace pro konkrétní programy EHK

AIH - Autoimunitní hepatopatie

AIM - Autoimunita

AKS - Analyty krevního séra

AT - Autoprotilátky u tyreopatií

CSF - Klinická analýza likvoru

DIF - Hodnocení nátěru periferní krve

HKG - Hemokoagulace

MS - Močový sediment

NF - Nátěr periferní krve - fotografie

NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie

Poznámka: Většina dokumentů je ve formátu PDF.

Dokument Ze dne
Obecné informace týkající se EHK
Certifikace 2024 - obecný úvod
Certifikace 2024 - biochemie
Certifikace 2024 - hematologie
Certifikace 2024 - imunologie
Certifikace 2024 - transfuziologie
13.10.2023
Výpočet P-skóre
Partnerské organizace
Obecné edukační texty
Doporučení a stanoviska odborných společností
Dokumenty ČHS
Dokumenty ČSAKI
Dokumenty ČSKB
Dokumenty SČP
Dokumenty STL
Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků měření ve zdravotnických laboratořích 10.3.2021
Externí hodnocení kvality pro systémy POCT
Nové pojetí referenčních materiálů 22.9.2006
(revize 2019)
Metodické listy EURACHEM-ČR
Harmonizace v klinické laboratoři 17.8.2020
Analytické aspekty onemocnění COVID-19. Přehled základních faktů. 6.9.2021
AIH - Autoimunitní hepatopatie
Doporučení pro laboratorní diagnostiku autoprotilátek u diabetu 1. typu
(text zveřejněn s laskavým svolením redakce časopisu Alergie)
7.7.2008
Autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění jater
(text zveřejněn s laskavým svolením redakce časopisu Alergie)
4.12.2007
AIM - Autoimunita
Stanovisko referenční laboratoře pro imunologii k metodám stanovení protilátek proti dsDNA 23.11.2004
Tabulka pro sjednocení hodnocení intenzity fluorescence u metod využívajících fluorescenční mikroskop 10.8.2004
AKS - Analyty krevního séra
Referenční metoda stanovení katalytické koncentrace ALP 9.2.2014
Kalibrace katalytických koncentrací enzymových aktivit na analyzátorech
Poznámky autora ke zveřejněným textům
Teoretický úvod, obecný návod postupu kalibrace a příklad pro ALP
Stanovení α-amylázy
27.4.2001
11.7.2002
(revize 2019)
AT - Autoprotilátky u tyreopatií
Protilátky proti štítné žláze (problematika kvantitativních výsledků) 13.5.2011
CSF - Klinická analýza likvoru
Reiberovy vztahy a IgG index 30.5.2016
DIF - Hodnocení nátěru periferní krve
Pokyny pro zápis výsledků 18.12.2023
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 7.2.2023
Skupina expertních pracovišť (SEP)
Metodika hodnocení a výběru expertních pracovišť
Seznam expertních pracovišť
Příprava a barvení nátěrů periferní krve a aspirátu kostní dřeně (doporučení ČHS)
Postup při hodnocení nátěru periferní krve (doporučení ČHS)
Morfologie erytrocytů 22.11.2006
Diferenciální diagnostika leukocytóz v morfologické laboratoři - maligní leukocytózy 22.5.2014
HKG - Hemokoagulace
Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia 27.9.2016
MS - Močový sediment
Atlas močového sedimentu (MN Ostrava)
Atlas močového sedimentu (MU Brno)
NF - Nátěr periferní krve - fotografie
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 13.12.2020
NKDF - Nátěr kostní dřeně - fotografie
Pokyny pro zápis výsledků 3.10.2022
Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků 1.1.2014