Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/24
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Deadline
3.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 65
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results