Aktuality

Poslední aktualizace: 8.12.2023

 

Cykly EHK vyhodnocené v posledním měsíci

Zveřejněno Název a kód cyklu EHK
8.12.2023 D Dimery (DD4/23)
7.12.2023 Stanovení CRP (CRP4/23)
7.12.2023 Močový sediment (MS3/23)
6.12.2023 Analýza moče testovacími proužky (DGP3/23)
5.12.2023 Histologické a cytologické barvení (HCB2/23)
4.12.2023 Biochemická analýza likvoru (CSFB2/23)
4.12.2023 Cytologie likvoru (CSFC2/23)
4.12.2023 Izoelektrická fokusace likvoru (CSFF2/23)
4.12.2023 Klinická analýza likvoru (CSFK2/23)
2.12.2023 Parametry acidobazické rovnováhy (ABR3/23)
29.11.2023 Všeobecná imunohistochemie - barvení (VIB2/23)
25.11.2023 Imunohematologie (IH4/23)
25.11.2023 Přímý antiglobulinový test (PAT2/23)
23.11.2023 Hemokoagulace (HKG4/23)
22.11.2023 Hemokoagulace speciální (HS2/23)
22.11.2023 Retikulocyty na analyzátoru (RC2/23)
20.11.2023 Nátěr kostní dřeně - fotografie (NKDF2/23)
17.11.2023 Programmed Death Ligand 1 (PDL12/23)
15.11.2023 Stanovení glukózy (včetně glukometrů) (GLC2/23)
14.11.2023 Diagnostika vrozených vývojových vad (VVV2/23)
10.11.2023 Sérové indexy (HIL2/23)
Archiv vyhodnocení
všech cyklů EHK
aktuálního roku
naleznete zde.

 
 


© 1996 - 2023, SEKK s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Publikované dokumenty ani jejich části nesmí být bez písemného souhlasu společnosti SEKK s.r.o. dále šířeny, reprodukovány ani použity jako součást přednášek, článků či jiných publikací.