Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T05/24
Název
Name
Imunofenotypizace (studie)
Immunophenotypisation (study)
Stop termín
Deadline
22.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 38
Slovakia 17

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Kvantitativní výsledky (principle of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principle of measurement)
Youden plots