Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GLC1/24
Název
Name
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (Including Glucometers)
Stop termín
Deadline
23.4.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 325
Slovakia 17

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots