Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DGP2/24
Název
Name
Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
Stop termín
Deadline
3.5.2024
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 61
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (systémy)
 
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (systems)