Komentář k vyhodnocení cyklu DIF1/21 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž, 42 let, 10/2020 prodělal COVID-19 s mírným průběhem (rýma).
Leukocyty - lehká neutropenie s lehkou eozinofílií a hraniční bazofílií; morfologicky – reaktivní formy.
Erytrocyty - bez patologie.
Trombocyty - oj. makrotrombocyty.

A1: Bazofilní v.s. tyč s přeloženým jádrem a vypadanými granuly (foceno v hustším nátěru)

A2: Megalotrombocyt a neutrofilní segment (foceno v hustším nátěru)

A3: Nahoře neutrofilní a dole eozinofilní segment s vakuolizací (foceno v hustším nátěru)

A4: Aktivovaný monocyt (foceno v hustším nátěru)

A5: Dva aktivované lymfocyty (horní v.s. typu LGL), ojediněle ovalocyty

A6: Jeden terčovitý erytrocyt v levém horním rohu, anizocytóza trombocytů

A7: Makrotrombocyt uprostřed, anizocytóza krevních destiček (foceno v hustším nátěru)

A8: Dva výrazně aktivované lymfocyt (LGL), oj. terčovité erytrocyty

 

Vzorek B
Muž, 76 let, v r. 2006 chemoterapie pro tumor močového měchýře; v 6/2015 dg. primární myelofibróza s heterozygotní mutací JAK2; v 1/2021 transformace do AML.
Leukocyty - navýšené, v nátěru dominují blastické elementy, dále byla zřejmá agranulace a hyposegmentace neutrofilů, byly přítomny atypické monocyty, vakuolizace buněk, místy i četnější holá jádra.
Erytrocyty - výrazně patologické – anizocytóza, elipto/ovalocyty, dakryocyty, schistocyty, bazofilní tečkování.
Trombocyty - makrotrombocyty, výrazně hypo/agranulární, části jader, či i celá jádra megakaryocytů.

B1: Vlevo atypický monocyt, vpravo agranulární a vakuolizovaný myelocyt, četně dakryocyty a schistocyty

B2: Mikro(mega)karyocyt, dakryocyty

B3: Mikro(mega)karyocyt, foceno v hustším nátěru

B4: Patologie erytrocytů

B5: Hypogranulární makrotrombocyt (foceno v hustším nátěru)

B6: Uprostřed myeloblast, pod ním holé jádro; dakryocyty

B7: Zleva doprava – aktivovaný lymfocyt, blast, holé jádro megakaryocytu, patologie erytrocytů

B8: Dva myeloblasty, dakryocyty, ovalocyty

B9: Agranulární hyposegmentovaný neutrofil, bazofilní tečkování v erytrocytu při horním okraji

B10: Tři myeloblasty, bazofilní tečkování v erytrocytu při levém okraji, agranulární trombocyt v pravém dolním rohu; uprostřed při horním okraji fragmentocyt („horn cell“)

B11: Nahoře hypogranulární neutrofilní myelocyt s vakuolizací, dole blast, od něj směrem nalevo echinocyt, u pravého okraje dole knizocyt

B12: Hypogranulární neutrofilní segment s vakuolou, pod ním lymfocyt, vpravo od středu tři větší destičky, jedna bez granulace