Kurzy SLP v roce 2021

 

 Kurz - Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

 

Termín:    ?? 2021

Kód akce: 2110 01 110

 

Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Program:

Efektivní práce s počítačovým systémem SLP při tvorbě laboratorní dokumentace – přehled nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace. Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému kvality a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy. Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace. Agendy – využití databází pro provozní dokumentaci – evidence přístrojové techniky, pracovníků, objednávek, dodavatelů.

Základní informace k tvorbě hypertextu. Základní informace k EŘD. Aktuální otázky, diskuse.

 

Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů v rozsahu od 9. do 16. hodiny. 

Cena: 1650 Kč (uživatelům systému SLP hradí na požádání sponzor - viz níže)

Vedoucí: ing. M. Zámečník

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Kurz se koná v počítačové učebně číslo 8.

 

Počet míst v kurzu je omezen počtem počítačů (22 míst), nárok na účast mají dříve přihlášení.

Nad rámec maximálního počtu posluchačů lze přijmout další zájemce pouze bez nároku na počítač.

Kurz bude realizován jen při dostatečném počtu zájemců.

 

 

Kurz - Správce dokumentace systému SLP a EŘD v praxi

 

Termín:    ?? 2021

Kód akce: 2110 01 111

 

Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Program:

Nároky kladené na správce dokumentace a systému SLP, elektronické řízení dokumentace, nastavení systému SLP, EŘD a EŘZ, praktické zkušenosti z praxe. Vazby NČLP a LČLP s ohledem na tvorbu laboratorních příruček a pro potřeby DASTA. Aktuální otázky, diskuse.

 

Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů v rozsahu od 9. do 16. hodiny. 

Cena: 1650 Kč (uživatelům systému SLP hradí na požádání sponzor - viz níže)

Vedoucí: ing. M. Zámečník

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Kurz se koná v počítačové učebně číslo 8.

 

Počet míst v kurzu je omezen počtem počítačů (22 míst), nárok na účast mají dříve přihlášení.

Nad rámec maximálního počtu posluchačů lze přijmout další zájemce pouze bez nároku na počítač.

Kurz bude realizován jen při dostatečném počtu zájemců. 

 

 

 

Sponzorská úhrada kurzů IPVZ:

 

Připomínáme, že každé pracoviště, které má zakoupené předplatné na příslušný rok, má v tomto roce nárok na jednu bezplatnou účast jednoho pracovníka v jednom vybraném jednodenním kurzu "SLP" - máte-li zájem, napište minimálně pět týdnů před termínem akce na adresu  zamecnik@sekk.cz , uveďte licenční číslo svého systému SLP a jméno účastníka kurzu - vše potřebné zajistíme. Současně samozřejmě zašlete též standardní přihlášku na vybraný kurz na adresu IPVZ (prihlasky@ipvz.cz), který akci zajišťuje.

 

 

Přihlášky:

 

Přihlášky na akce zasílejte na IPVZ pokud možno alespoň 4 týdny před zahájením akce, současně přesně

specifikujte požadavky na ubytování. Na každou akci posílejte samostatnou přihlášku.

Uvádějte vždy: číslo akce, název akce, své rodné číslo, přesnou adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

 

Pozor, žádost o sponzorské proplacení nesupluje zaslání přihlášky a naopak - jedná se o dvě odlišné akce!

 

Bez žádosti o sponzorování akce není možné sponzorské proplacení kurzu realizovat!

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

 

K přihlašování využijte nástroje na webu IPVZ, nebo je zašlete písemně.

 

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2110

 

Realizační centrum, kolej IPVZ

Budějovická 15/743

145 00 Praha 4 – Michle

telefon : 261 092 456

fax :       261 211 247

e-mail :  prihlasky@ipvz.cz

 

 

 

Stáže pro uživatele systému SLP

 

Stáže k systému SLP, k NČLP, nebo k DASTA lze domluvit s lektory:

slp@sekk.cz

zamecnik@sekk.cz

 

Aktuální informace ke stážím a ceník najdete na webu SEKK:  http://www.sekk.cz/

 v části „SLP“.

 

Připomínáme, že si můžete objednat i semináře a konzultace přímo na vašem pracovišti!