Verze 4.03.01 (9/2022)


 

Verze 4.03.01 vznikla v září 2022.

 

Novinky a změny v datech

 

 

Řádný upgrade 2.80.01 - přidány položky s klíči od 53189 do 53431 a od 20948 do 20953:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 10. 2022:

 

Nové položky:

 

Gesce B - biochemie:

53189 Alfa-1-fetoprotein (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] *)

53190 Alfa-1-fetoprotein (Nespecif. tekutina(Punkce); hmot. konc. [µg/l] IA)

53191 Ca korigované (albumin) (P; látková konc. [mmol/l] Vzorec 1)

53430 CA 125 (Dialyzát perit. (Pt); arb. látková konc. [kU/l] *)

53431 CA 125 (Dialyzát perit. (Pt); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Byla vytvořena nová sada položek pro vyšetření Troponinu I a T v aktuálních jednotkách ng/l:

53303 Troponin I (B; hmot. konc. [ng/l] *) … pro POCT

53304 Troponin I (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

53305 Troponin I (P; hmot. konc. [ng/l] *)

53306 Troponin I (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53307 Troponin I (S; hmot. konc. [ng/l] *)

53308 Troponin I (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

53309 Troponin T (B; hmot. konc. [ng/l] *) … pro POCT

53310 Troponin T (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

53311 Troponin T (P; hmot. konc. [ng/l] *)

53312 Troponin T (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

53313 Troponin T (S; hmot. konc. [ng/l] *)

53314 Troponin T (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

Původní staré položky s jednotkou µg/l byly označené jako obsoletní. Lze je nadále používat, v čase budoucím budou označené jako neplatné.

Novější HS troponin byl již definován s jednotkou ng/l, nemění se.

 

Na základě požadavků z praxe byla doplněna u všech položek CLEAR a eGFR varianta v ml/min,

původní ml/s jsou nyní označené jako položky druhotné a jsou nadále platné.

Podrobný soupis všech původních i nových položek je v tabulce v dokumentu:

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

 

Jedná se o tyto nové položky:

53256 Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53257 Clear. bezelektrolytové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53260 Clear. bezsolutové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53258 Clear. bezsolutové vody efekt. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53259 Clear. bezsolutové vody efekt. korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53261 Clear. bezsolutové vody korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53262 Clear. Ca (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53263 Clear. Cl (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53264 Clear. efektivních solutů (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53265 Clear. efektivních solutů korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53267 Clear. elektrolytová (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53266 Clear. elektrolytová korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53268 Clear. inulinu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53269 Clear. inulinu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53270 Clear. K (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53279 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53280 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 2)

53281 Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 3)

53278 Clear. kreatininu (Pt(dialyzát); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53282 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53283 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 2)

53284 Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 3)

53271 Clear. Li (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53272 Clear. močoviny (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53273 Clear. Na (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53274 Clear. osmolální (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53275 Clear. osmolální korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Vzorec 1)

53276 Clear. P (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53277 Clear. urátu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Vzorec 1)

53285 eGFR (CKD-EPI cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53286 eGFR (CKD-EPI kreat.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53287 eGFR (CKD-EPI kreat., cystatin C) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53288 eGFR (Cockcroft Gault) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Výpočet)

53289 eGFR (EBPG korig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53290 eGFR (EBPG nekorig.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min] Výpočet)

53296 eGFR (EKFC) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53291 eGFR (Lund-Malmo) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53292 eGFR (MDRD 1p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53293 eGFR (MDRD 3p) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53295 eGFR (Schwartz děti do 1 roku) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

53294 eGFR (Schwartz děti nad 1 rok) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/min/1,73 m2] Výpočet)

 

Gesce F - farmakologie:

53297 Flucloxacillin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

53298 Flucloxacillin (P; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

53299 Flucloxacillin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

53300 Flucloxacillin (S; hmot. konc. [mg/l] LC-MS/MS)

 

Gesce H - hematologie:

 

Gesce I - imunologie:

53315 CRP (B; hmot. konc. [mg/l] *) … pro POCT

53316 CRP (B; hmot. konc. [mg/l] IA)

 

53301 HIT Alert (S; num. podíl [1] *)

53302 HIT Alert (S; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

 

 

Gesce M - mikrobiologie:

Byla doplněna synonyma v číselníku AGENS.

 

Vytvořena položka pro vkládání textové zprávy, do dalších verzí budou doplněny formalizované položky:

20950 Antigeny v rámci vyšetření IB - popis (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Vytvořeny položky pro zaslání speciálního požadavku do laboratoře (objednávka):

20948 Izolace DNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos)

20949 Izolace RNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos)

 

Doplněny položky pro sdělování mutací SARS-CoV-2:

53317 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] *)

53318 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] PCR)

53319 RNA viru SARS-CoV-2 - E486V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

Doplněny položky:

53326 Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; arb. konc. [arb.j.] *)

53327 Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, přímá))

53328 Streptococcus pneumoniae (U; arb. konc. [arb.j.] *)

53329 Streptococcus pneumoniae (U; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

Další položky - viz též gesce S.

 

 

Gesce S - sérologie:

Názvy položek „Anti-parainfluenza (typy 1-3)“ byly aktualizovány na „Anti-parainfluenza (typy 1-4)“.

Byla doplněna synonyma v číselníku AGENS.

 

53192 Anti-Adenovirus IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53196 Anti-Adenovirus IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53193 Anti-Adenovirus IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53197 Anti-Adenovirus IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53194 Anti-Adenovirus IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53198 Anti-Adenovirus IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53195 Anti-Adenovirus IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53199 Anti-Adenovirus IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53200 Anti-Adenovirus IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53201 Anti-Adenovirus IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53202 Anti-Adenovirus IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53203 Anti-Adenovirus IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53204 Anti-Adenovirus IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

53205 Anti-Adenovirus IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53206 Anti-Adenovirus IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

53207 Anti-Adenovirus IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53208 Anti-Campylobacter jejuni IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53209 Anti-Campylobacter jejuni IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53210 Anti-Campylobacter jejuni IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53211 Anti-Campylobacter jejuni IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53212 Anti-Influenza A IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53216 Anti-Influenza A IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53213 Anti-Influenza A IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53217 Anti-Influenza A IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53214 Anti-Influenza A IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53218 Anti-Influenza A IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53215 Anti-Influenza A IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53219 Anti-Influenza A IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53220 Anti-Influenza A IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53221 Anti-Influenza A IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53222 Anti-Influenza A IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53223 Anti-Influenza A IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53224 Anti-Influenza B IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53225 Anti-Influenza B IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53226 Anti-Influenza B IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53227 Anti-Influenza B IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53228 Anti-Influenza B IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53229 Anti-Influenza B IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53230 Anti-Influenza B IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53231 Anti-Influenza B IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53232 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

53236 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53233 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53237 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53234 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

53238 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53235 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

53239 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53240 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53241 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53242 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53243 Anti-parainfluenza (typy 1-4) IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53244 Anti-RS virus IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

53245 Anti-RS virus IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53246 Anti-RS virus IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

53247 Anti-RS virus IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53248 Anti-RS virus IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

53249 Anti-RS virus IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53250 Anti-RS virus IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

53251 Anti-RS virus IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

53252 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

53253 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

53254 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

53255 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Byly doplněny položky pro Immunoblotting ARBC nahrazující původní pro serologii nevhodné ARBSC

(položky pro mmunoblotting ARBSC zůstávají pouze v gesci I, kde jsou používané).

Současně byly doplněny příslušné položky s procedurou IA a *, pokud již nebyly založené:

 

53342 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53343 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53344 Anti-Bordetella parapertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53345 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53346 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53347 Anti-Bordetella parapertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53348 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53349 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53350 Anti-Bordetella parapertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53351 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53352 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53353 Anti-Bordetella parapertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53354 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53355 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53356 Anti-Bordetella parapertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53357 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53358 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53359 Anti-Bordetella parapertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53360 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53361 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53362 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53363 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53364 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53365 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53366 Anti-Bordetella pertussis IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53367 Anti-Bordetella pertussis IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53368 Anti-Bordetella pertussis IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53369 Anti-Bordetella pertussis IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53370 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53371 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53372 Anti-Bordetella species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53373 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53374 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53375 Anti-Bordetella species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53376 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53377 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53378 Anti-Bordetella species IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53379 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53380 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53381 Anti-Bordetella species IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53382 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53383 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53384 Anti-Bordetella species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53385 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53386 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53387 Anti-Bordetella species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53330 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53331 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53332 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53333 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53334 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53335 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53336 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53337 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53338 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53339 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53340 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53341 Anti-Borrelia burgdorferi sensu lato IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53388 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53389 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53390 Anti-Helicobacter pylori IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53391 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53392 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53393 Anti-Helicobacter pylori IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53394 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53395 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53396 Anti-Helicobacter pylori IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53397 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53398 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53399 Anti-Helicobacter pylori IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53400 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53401 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53402 Anti-Helicobacter pylori IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53403 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53404 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53405 Anti-Helicobacter pylori IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53428 Anti-Chlamydia psittaci IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53429 Anti-Chlamydia psittaci IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53406 Anti-Chlamydia species IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53407 Anti-Chlamydia species IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53408 Anti-Chlamydia species IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53409 Anti-Chlamydia species IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53410 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53411 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53412 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53413 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53414 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53415 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53416 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53417 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53418 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53419 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53420 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53421 Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53422 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

53423 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

53424 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

53425 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

53426 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

53427 Anti-Yersinia enterocolitica IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Immunoblotting)

 

 

Gesce Z - informatika:

20948 Izolace DNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos) - slouží k zaslání požadavku laboratoři

20949 Izolace RNA z krve (Žádost; TYPE [-] Datový přenos) - slouží k zaslání požadavku laboratoři

20950 Antigeny v rámci vyšetření IB - popis (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20953 Poloha pacienta při odběru (Pt; TYPE [-] REM) /VLEZE/VSEDE/

20952 Podání léku (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDPODL/POSTPODL/KONTPODL/

20951 Dialýza (ve vztahu k vyšetření) (Pt; TYPE [-] REM) /PREDDIAL/POSTDIAL/NASLDIAL/

 

 

Gesce společné:

Revize a doplnění číselníku kategorií položek NČLP,

přidána kategorie ISSPRQ = Informační systémy - speciální požadavky.

 

Do MTV = GTYPCOV přidány varianty SARS-COV-2 BA.4, BA.5 a BA.2.75.

Přepracována a aktualizována matice variant viru SARS-CoV-2 - viz DASTACR v menu SARS-CoV-2.

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Nové a aktualizované dokumenty

 

Zákony, vyhlášky, nařízení - stav k 1. 9. 2022.

 

Doporučujeme k seznámení dvě nové publikace:

 

Klinická biochemie a metabolismus, 30 (51), 2022, No 3, p. 83 - 88

Jak společně dokážeme ohrozit životy pacientů

(chyby a kolize při objednávání a sdělování laboratorních výsledků v praxi)

 

FONS, 3/2022, p. 7 - 10

Národní číselník laboratorních položek, Datový standard a jejich používání v praxi

 

Oba články budou k dispozici v elektronické podobě na webu www.dastacr.cz v nabídce „Fakt a DASTA“.

 

Nový dokument obsahující výčet položek NČLP, které slouží pro specifikaci výběru škál:

Položky NČLP pro výběr interpretačních škál“, klíč MZBEK - v SLP ve skupině „Datový standard (N)“.

 

Přepracovaný a doplněný dokument „NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR.

 

Nový dokument připomínající práci s položkami s druhem veličiny PRESENCE, ARBC, ARBCT, RODIP,

v kterých bývají v praxi při komunikaci mezi LIS a IS často chyby a nekorektnosti (doporučujeme prověřit):

"NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M, (B)", klíč MZBEG - v SLP ve skupině „Datový standard (N)“.

 

Aktualizovaný dokument k práci se specifikací systémů a specifikací procedur (některé LIS dosud neumí):

"NČLP - specifikace systémů a procedur v DS4 a v jednotlivých IS", klíč MZBDY - v SLP ve skupině „Datový standard (N)“.

 

Aktualizovaný dokument ke kontrole a údržbě vazeb NČLP / LČLP (doporučujeme prověřit):

"*-položky NČLP aktuální a neaktuální". klíč MZAVU - v SLP ve skupině „Datový standard (N)“.

 

Aktualizovaný dokument k NČLP položkám pro posouzení stavu materiálu (viz změny v jarním upgrade):

"NČLP - sdělování hodnocení kvality materiálu", klíč DSBDZ - v SLP ve skupině „Datový standard (N)“.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V červnu letošního roku skončila ze strany Microsoftu podpora prohlížeče Internet Explorer. Proto byla podpora tohoto prohlížeče odstraněna i ze SLP. Od této verze SLP bude při prohlížení dokumentů nebo helpu použit prohlížeč, který máte na svém počítači asociovaný se soubory typu "htm".

 

2. Číselník agens použitých v NČLP - bylo přidáno druhé synonymum.

 

3. Byl doplněn číselník událostí pro interpretaci škál.

 

Další drobné změny nekomentujeme.