Verze 3.82.01 (6/2020)


Verze 3.82.01 vznikla v červnu 2020.

 

Novinky a změny v datech

 

NČLP má verzi 2.70.01.

 

Byly přidány nové položky s klíči od 50384 do 50660 a informatické položky od 20929 do 20930:

 

Nově přidané položky a případné další úpravy uvádíme dále po gescích.

  

Hematologické položky:

 

50388          ADAMTS13 - antigen (P; arb. látková konc. [U/l] *)

50389          ADAMTS13 - antigen (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

50390          Agregace stimulovaná ADP (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50391          Agregace stimulovaná ADP (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50392          Agregace stimulovaná ADP + PG (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50393          Agregace stimulovaná ADP + PG (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50394          Agregace stimulovaná ARA (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50395          Agregace stimulovaná ARA (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50396          Agregace stimulovaná TRAP (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50397          Agregace stimulovaná TRAP (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50403          APTT 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50404          APTT 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50402          APTT 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50405          APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *)

50406          APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

50407          APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky))

50400          APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50401          APTT LA 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50408          Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50410          Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50409          Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50411          Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50412          Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50428          Eozinofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50429          Eozinofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50430          Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50431          Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50426          Eozinofilní tyče (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50427          Eozinofilní tyče (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50421          Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50423          Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50422          Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50424          Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50425          Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50432          Erytrocyty (Likvor; num. konc. [10^12/l] *)

50433          Erytrocyty (Likvor; num. konc. [10^12/l] Počítání částic (impedance))

50495          Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] *)

50496          Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] Počítání částic (imp.))

50497          Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] *)

50498          Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (imp.))

50438          Granulocyty nezralé (Leukocyty (nespecif. tekutina); num. podíl [1] *)

50439          Granulocyty nezralé (Leukocyty (nespecif. tekutina); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50440          Granulocyty nezralé (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] *)

50441          Granulocyty nezralé (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50448          HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] *)

50449          HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

50450          HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (opticky))

50451          ICIS skóre (Pt; skóre [1] Výpočet)

50458          Leukocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

50459          Leukocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50460          Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50462          Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50461          Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50463          Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50464          Mastocyty - cytochemický průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

50465          Mastocyty - cytochemický průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

50466          Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50468          Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50467          Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50469          Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50470          Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50476          Neutrofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50477          Neutrofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50478          Neutrofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50479          Neutrofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50471          Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50473          Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50472          Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50474          Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50475          Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50480          Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] *)

50481          Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50482          Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50490          Promyelocyt (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50491          Promyelocyt (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50446          Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG (P; relativní arb. konc. [1] *)

50447          Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG (P; relativní arb. konc. [1] IA)

50493          PT směs 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50494          PT směs 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50492          PT směs 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50500          RVVT 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50501          RVVT 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50499          RVVT 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50452          Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty (krev); num. konc. [10^9/l] *)

50453          Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty (krev); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50484          Trombocyty (PDW) (Trombocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] *)

50485          Trombocyty (PDW) (Trombocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] Počítání částic (imp.))

50486          Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] *)

50487          Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (imp.))

50483          Trombokrit (Nespecifikovaná tekutina; objemový podíl [10^-3] *)

50454          Velký granulární lymfocyt (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

50455          Velký granulární lymfocyt (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50456          Velký granulární lymfocyt (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

50457          Velký granulární lymfocyt (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50442          Vysoce fluorescenční buňky (Likvor; num. konc. [10^6/l] *)

50443          Vysoce fluorescenční buňky (Likvor; num. konc. [10^6/l] Fotooptické stanovení (laser))

50444          Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Likvor; num. podíl [1] *)

50445          Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Likvor; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

 

Duplicita a její vyřešení:

V hematologických položkách došlo v minulosti k několika nechtěným duplicitám.

Nadbytečné položky jsou označené jako neaktuální / neplatné.

Prosíme, přesměrujte si je. Autoři se omlouvají za chybu.

 

 

Biochemické položky:

 

Zásadní změnou a úpravou je přeřazení položek z gesce N do gesce B.

Nyní jsou položky N + B sloučené pod jednu gesci B, což se týká položek a škál.

U dokumentů a textů původní gesce N a B zůstávají beze změn.

Díky této úpravě bude jednodušší třídění a hledání a zejména bude přehlednější práce s hypertextovými seznamy položek po gescích.

 

Nové položky:

 

50576          Angiotenzin konvertáza (P; hmot. konc. [ng/l] *)

50578          Angiotenzin konvertáza (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50577          Angiotenzin konvertáza (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

50579          Angiotenzin konvertáza (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50592          Chromogranin A (P; hmot. konc. [µg/l] *)

50593          Chromogranin A (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

50594          Chromogranin A (S; hmot. konc. [µg/l] *)

50595          Chromogranin A (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

50609          Orexin A (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

50610          Orexin A (Likvor; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

 

Pro dialyzát byla doplněna řada položek hematologických i biochemických.

Nepoužívejte již zástupný systém UNSF, ale korektní PRD(PT):

 

50606          Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50607          Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie-FAES)

50608          Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50601          K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50602          K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie-FAES)

50603          K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50596          Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50597          Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Coulometrie)

50598          Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50611          Protein celkový (Dialyzát perit. (Pt); hmot. konc. [g/l] *)

50612          Protein celkový (Dialyzát perit. (Pt); hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

50599          Kreatinin (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [µmol/l] *)

50600          Kreatinin (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

50613          Urea (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50614          Urea (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

 

Pro níže uvedené položky byla doplněna procedura LC/MS/MS:

17-hydroxy-progesteron, Androstendion, Dihydrotestosteron, DHEA nekonjugovaný, DHEA-S, Estradiol, Progesteron, Testosteron, Kalcidiol, Kalcitriol.

  

Genetika:

 

50604          Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

50605          Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

50615          Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

50616          Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

 

Sérologie:

 

Doplněna vyšetření s „kompromisním“ druhem veličiny RODIP - index pozitivity:

 

50580          Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

50581          Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50582          Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

50583          Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

50584          Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

50585          Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50586          Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

50587          Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

50588          Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

50589          Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50590          Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

50591          Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Mikrobiologické položky:

 

Byla dokončena rekonstrukce systémů a položek pro oblast mikrobiologie.

Původní systémy, založené před 25 léty, byly převedeny pod novou jednodušší a přehlednější množinu nových systémů a jejich specifikací (jak jsme avizovali v červnu 2019). K novým systémům byly založeny všechny položky tak, aby byl umožněn jednoduchý a komplexní přechod od starých k novým.

 

U položek typu „AGENS“ byla vytvořena nová sada položek typu „AGENS“ s novými systémy, původní jsou označené jako neaktuální. Řada původních systémů nadále zůstává. U původních již neaktuálních položek typu „AGENS“ je v poznámce podrobná informace o realizovaném převodu s odkazem na nový stav (starý systém -> nový systém + specifikace).

Výčet nově založených položek „AGENS“ zde neuvádíme, kompletní seznam je k dispozici v systému SLP, programu ČLP a na DASTACR.

 

U mikrobiologických vyšetření nekultivačních (tj. především vyšetření PCR typu „DNA“, „RNA“) byly založeny nové sady položek - k původním již neaktuálním systémům jsou k dispozici nové protějšky v systémech aktuálních. Po dobu nezbytně nutnou budou původní i nové sady ponechány vedle sebe. Po realizaci úprav v informačních systémech budou původní sady označené jako neaktuální archivní a následně neplatné (toto předpokládáme až v roce 2021). Nové položky jsou zakládány již jen v rámci aktuálních systémů. V poznámkách položek původních je uvedena informace o novém aktuálním systému + specifikaci.

 

Jedná se o tyto původní systémy, pro které byly vytvořeny sady položek nových aktuálních:

 

SWTHR, SWLAR a SWNTH zapracováno do SPCORL

SWVAG, SWUTE a SWURE zapracováno do SPCURO

LABRAL a EX zapracováno do SPCRESP

SWREC zapracováno do F

SWCON zapracováno do SPCOFT

 

Výčet těchto nově založených položek zde neuvádíme, kompletní seznam je k dispozici v systému SLP, programu ČLP a na DASTACR. Jedná se o položky NČLP 50617 a výše.

 

 

Další nové položky z gesce M a S budou zakládány následně a budou k dispozici ve druhém pololetí 2020. Před tím je nutné realizovat v informačních systémech nástroj pro práci se specifikacemi systémů (toto bylo již opakovaně tvůrcům IS sdělováno, mnohé systémy již umí). Standard DS4 je na toto vše již vybaven.

 

 

Dále byla realizována revize, aktualizace a doplnění číselníku AGENS (bakterie, viry).

Obsahuje dnes přes 1600 základních pro praxi potřebných agens. Je navázaný na DASTA - datové bloky pro sdělování kultivačních vyšetření (DS4). Je také provázaný s vytvářenými položkami NČLP v oblasti mikrobiologie a sérologie. V systému SLP a programu ČLP je k dispozici v menu „číselníky“ v nabídce „Mikrobiologické číselníky“ - „Seznam agens“. Je součástí číselníků NČLP v rámci standardu DASTA.

 

Další informace:

 

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

 

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP. Uživatelé mohou pracovat i s velkým L.

 

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně, nebo v % (je nutné uvést přepočítací faktor).

 

Jednotky typu AU/ml nejsou v NČLP zavedené, ani cestou DASTA nelze sdělovat hodnoty v AU/ml plus interpretační texty - sdělují se pouze interpretační texty bez uvádění číselné hodnoty v AU/ml.

Problematika bude dále řešena s tvůrci NČLP - gestory za jednotlivé obory.

Kompromis byl povolen pouze pro tzv. „indexy pozitivity“ - viz položky s druhem veličiny RODIP.

 

 

Pokud postrádáte potřebné položky NČLP, sdělte nám, prosíme, jejich seznam. Doplníme je.

 

 

Byly aktualizovány "Zákony, vyhlášky, nařízení" - stav k 1. 6. 2020.

 

 

Novinky a změny v programu SLP

 

1. V definici sestav pro položky LČLP byly přidány speciální druhy sestav. Díky nim můžete v hypertextu automaticky vytvářet  dvouúrovňové sestavy lokálních položek. Např. pro speciální druh sestavy "ABECEDA" bude vytvořen v první úrovni seznam všech písmen, jimiž začínají názvy vašich položek. V druhé úrovni bude vytvořen samostatný seznam položek pro každé písmeno. Nyní je připraveno osm speciálních druhů sestav.

 

2. V dialogu pro práci s lokálními položkami, záložce "Seznam" byl přidán filtr "N, O, X nár. položky". Po nastavení tohoto filtru budou zobrazeny pouze lokální položky, které jsou připojeny k neaktuálním, neplatným nebo obsoletním národním položkám (obdobný seznam ve formě tiskové sestavy se zobrazuje při každém upgrade SLP). To vám usnadní jejich přepojení na aktuální a platné národní položky, které ty neaktuální a neplatné nahrazují. Vlastní přepojení lokální položky na národní položku se stejným systémem a komponentou, ale jinou procedurou lze provést pomocí půltlačítka "Přep."  (za půltlačítkem "EHK").

 

Poznámka 1:

V minulé verzi SLP (3.81.01) nefungovalo přepojení lokální položky (tlačítko "Přep.") správně. O problému jsme vás informovali s tím, abyste přepojení lokální položky nepoužívali. V této verzi SLP je již problém vyřešen a přepojení lokální položky funguje správně a bezpečně.

 

Poznámka 2:

Při přepojení lokální položky jsou nabízeny aktuální národní položky se shodným systémem, komponentou, ale jinou procedurou. Výjimkou jsou systémy "S" a "P", kdy pro systém "S" jsou nabízeny i všechny aktuální národní položky se systémem "P", shodnou komponentou, ale jinou procedurou (a obráceně).

 

3. V šabloně pro práci s dokumenty ve Wordu byla změněna funkce voleb "Tisk vybraného bodu osnovy", "Tisk vybraných bodů osnovy" a "Tisk doplňku". Výstup všech těchto voleb je nově zobrazen jako náhled, který lze následně vytisknout (dosud byly všechny tři tyto volby směřovány přímo na tiskárnu).

   

4. V minulé verzi SLP byla přidána možnost pracovat se vzory preanalytické fáze. V této verzi došlo k drobné úpravě vycházející z praxe: vzor preanalytické fáze nově neobsahuje použitý materiál. Ten je vždy určen dle systému položky.

 

5. V dialogu pro práci s lokálními položkami byla přidána poznámka k systému. Lze jí použít i v definici formuláře.

 

6. V číselnících SLP, které obsahují název do sestav, bylo nově přidáno třídění a hledání podle tohoto názvu.

 

7. NČLP - tlačítko "Hledání" nově hledá národní položky i podle názvu pro LP 2 v číselníku lokálních položek.

 

8. Další drobné změny nekomentujeme.