Divize EHK

Externí Hodnocení Kvality (EHK) je český ekvivalent pro External Quality Assessment (EQA)


Obecné informace

Archiv výsledků cyklů EHK

 

Supervizoři a experti:

Číselník výrobců:

Dmax - přijatelné rozdíly v procentech

Hodnocení výsledků účastníků v EHK

Klíčové základní informace (KZI)

P-skóre - metodika výpočtu

POCT - přehled systémů, pro které nabízíme programy EHK

Vyhodnocení navíc

Zápis výsledků zkoušek EHK (viz nápověda k aplikaci Cibule, kapitola 4)

Zprávy pro účastníky EHK

Doporučení pro výpočet kombinované nejistoty výsledku měření naleznete v oddíle Infoservis ve 2 dokumentech takto:

Vlastní doporučení

Kalkulačka nejistot (tento nástroj vyžaduje aplikaci Excel (neobsahuje makra) a jeho součástí je stručný návod - doporučujeme abyste si soubor před jeho použitím zkopírovali do svého počítače)

 

EHK v roce 2019

Plán EHK 2019 (obsahuje metodiku provádění EHK, seznam programů a zkoušek, časový plán cyklů, ceny atd.)

Plán EHK 2019 POCT (výběr z Plánu EHK 2019 určený speciálně pro pracoviště vybavená pouze systémy POCT)

Poznámka: Pomocí odkazů uvedených výše si můžete prohlédnout kompletní nabídku. Pokud se chcete do systému EHK přihlásit, musíte nás nejprve kontaktovat, abychom vám zaslali potřebné dokumenty - přihlášení do systému EHK prostřednictvím internetu není možné, formuláře a smlouvy potřebné pro přihlášení zasíláme poštou.