Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T23/23
Název
Name
Protilátky IgG anti EM a anti tTG (studie)
Antibodies IgG anti EM and anti tTG (study)
Stop termín
Deadline
23.10.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 60
Slovakia 18

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results