Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T06/23
Název
Name
Měření antitrombinu (studie)
Antithrombin measurement (study)
Stop termín
Deadline
16.6.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 66
Slovakia 27

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Histogramy