Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T05/23
Název
Name
Krevní obraz - nové parametry (studie)
Blood count - new parameters (study)
Stop termín
Deadline
19.5.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 37
Slovakia 13

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots