Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T04/23
Název
Name
Specifické IgE (studie)
Specific IgE (study)
Stop termín
Deadline
12.5.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 29
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Qualitative results (manufacturers of kits)
Youden plots