Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RC1/23
Název
Name
Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
Stop termín
Deadline
16.6.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 147
Slovakia 49

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (systems)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Quantitative results (systems)
Youden plots