Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PIG1/23
Název
Name
Podtřídy IgG
IgG subclasses
Stop termín
Deadline
10.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 25
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots