Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
PDL12/23
Název
Name
Programmed Death Ligand 1
Programmed Death Ligand 1
Stop termín
Deadline
30.10.2023
Počet účastníků
Number of participants
Belgium 7
Czech Republic 11
France 1
Germany 1
Greece 2
Hungary 2
Italy 3
Poland 7
Portugal 1
Romania 3
Serbia 1
Slovakia 5
Slovenia 1
Spain 1
Switzerland 2
The Netherlands 3
United Kingdom 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Final report
Qualitative results
Histograms
Virtual slides (PD-L1)
Virtual slides (HE)