Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF2/23
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Deadline
15.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 37
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results