Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/23
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Deadline
19.5.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 62
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results