Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IH3/23
Název
Name
Imunohematologie
Blood Group Serology
Stop termín
Deadline
29.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 102
Slovakia 64

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results