Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IH1/23
Název
Name
Imunohematologie
Blood Group Serology
Stop termín
Deadline
10.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 117
Slovakia 74

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results