Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IGIT2/23
Název
Name
Imunopatologie GIT
Immunopathology of GIT
Stop termín
Deadline
23.10.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 67
Slovakia 23

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results