Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IDDM2/23
Název
Name
Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
Stop termín
Deadline
20.10.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 23
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)