Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HIL2/23
Název
Name
Sérové indexy
Serum Indices
Stop termín
Deadline
3.11.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 116
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvalitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Qualitative results
Youden plots