Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GLC2/23
Název
Name
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
Stop termín
Deadline
7.11.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 338
Slovakia 16

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots