Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DD3/23
Název
Name
D Dimery
D Dimers
Stop termín
Deadline
15.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 259
Slovakia 56
ECAT 587
Ve spolupráci s
In cooperation with
ECAT (Leiden, The Netherlands)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Čeští účastníci Czech participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots