Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSH1/23
Název
Name
Cytochemické barvení v hematologii (studie)
Cytochemical Staining in Haematology (study)
Stop termín
Deadline
29.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 36
Slovakia 4

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results