Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFK1/23
Název
Name
Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
Stop termín
Deadline
28.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 38
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results
Histograms