Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFC2/23
Název
Name
Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
Stop termín
Deadline
27.11.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 51
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results