Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFC1/23
Název
Name
Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
Stop termín
Deadline
28.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 52
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results