Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFB1/23
Název
Name
Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
Stop termín
Deadline
28.3.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 84
Slovakia 16

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots