Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRP3/23
Název
Name
Stanovení CRP
C-Reactive Protein
Stop termín
Deadline
25.8.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 195
Slovakia 56

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots