Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRC2/23
Název
Name
Kolorektální karcinom
Colorectal Carcinoma
Stop termín
Deadline
19.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Austria 4
Belgium 1
Czech Republic 11
Denmark 3
Finland 2
Germany 2
Greece 1
Hungary 1
Poland 5
Portugal 4
Romania 2
Serbia 1
Slovakia 2
Sweden 1
Switzerland 2
The Netherlands 1
Turkey 1

 

Všichni účastníci All participants
 
Kvalitativní výsledky
Final report
Qualitative results
Virtual slides