Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AP2/23
Název
Name
Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
Stop termín
Deadline
15.9.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 40
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots