Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ABR2/23
Název
Name
Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
Stop termín
Deadline
28.7.2023
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 83
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Quantitative results (systems)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots