Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET2/22
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Deadline
18.11.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 55
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots