Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/22
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
28.10.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 43
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results