Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF1/22
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
27.05.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 5

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results