Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LIN/22
Název
Name
Verifikace linearity měření
Linearity Verification
Stop termín
Deadline
31.05.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 30
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
 
Results