Komentář k vyhodnocení cyklu DIF3/22 - Hodnocení nátěru periferní krve
Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž 74 let s dg. polycytémie vera od r. 1991, s přechodem do myelofibrózy, mutace JAK2 homozygot, nyní na terapii hydroxyureou.
Leukocyty - rozpočet: neutrofilie, lymfocytopenie, posun doleva, hraničně bazofilie
Leukocyty - morfologie: agranulace, hypersegmentace, oj. vakuolizace a Döhleho inkluze
Erytrocyty: výrazné změny – makrocytóza, anizocytóza, poikilocytóza, polychromázie, elipto/ovalocyty, oj. sférocyty, dakryocyty, schistocyty
Trombocyty: makrotrombocyty
Diagnóza: polycytémie vera JAK2 homozygot s přechodem do myelofibrózy

A1: Holé jádro megakaryocytu, prakticky nehodnotitelné erytrocyty

A2: Erytroblast, nehodnotitelné erytrocyty

A3: Blastický element, nehodnotitelné erytrocyty

A4: Hypersegmentovaný agranulární neutrofilní segment, schistocyt při horním okraji, hypogranulární trombocyty – jeden rozpadající se uprostřed při dolním okraji, od středu směrem na 4 útržek cytoplazmy; nehodnotitelné erytrocyty

A5: Hypersegmentovaný neutrofil, schistocyt od středu směrem na 4 - 5, slzičkovité erytrocyty; obtížně hodnotitelné erytrocyty

A6: Patologie erytrocytů opět včetně schistocytů a polychromázie (při levém okraji uprostřed)

A7: Výrazně hypogranulární velký trombocyt; patologie erytrocytů

A8: Od shora vlevo bazofil, až agranulární neutrofilní segment, při dolním okraji atypický monocyt; hypo- až agranulární neutrofilní segment; hypogranulární trombocyty – vedle bazofilu makrotrombocyty

A9: Neutrofilní tyč hypo/agranulární; polychromatický erytrocyt směrem od středu na 2 - 3

A10: Eryroblast

A11: Patologie erytrocytů

A12: Atypický monocyt, agranulární hypersegmentovaný neutrofil

A13: Atypický mladší neutrofil s abnormálním tvarem jádra a abnormálním clumpingem chromatinu

 

Vzorek B
Žena 61 let, 3. den hospitalizována pro progredující dušnost, slabost, bolesti Th páteře a žeber, po substituci erytrocytů, v biochemii paraprotein IgG/lambda, dle MR páteře fraktury Th7-Th9Leukocyty.
Leukocyty – rozpočet: neutropenie, patologická lymfocytóza, posun doleva, hraničně monocytopenie
Leukocyty – morfologie: atypické formy lymfocytů, holá jádra/jaderné stíny, oj. vakuolitzace
Erytrocyty: anizocytóza, penízkovatění, oj. polychromázie
Trombocyty: beze změn
Diagnóza: plazmocelulární leukémie

B1: Malé zvětšení, dobře viditelné penízkovatění erytrocytů

B2: Neutrofilní myelocyt, rozpadající se buňka (plazmocyt s viditelným jadérkem), lymfocyt

B3: Plazmocyt, pod ním lymfocyt (susp. LGL), neutrofilní segment s vakuolizací

B4: Dva atypické, větší lymfocyty s kondenzovaným chromatinem a plazmocyt

B5: Neutrofilní myelocyt s vakuolizací

B6: Zleva doprava atypický lymfocyt, susp. LGL, zralý lymfocyt, při dolním okraji monocyt

B7: Dva plazmocyty, holé jádro

B8: Rozpadající se buňka (plazmocyt s viditelným jadérkem), vedle plazmocyt, dole rozpadající se neutrofilní myelocyt

B9: Bazofilní segment, patologický lymfoplazmocyt

B10: Neutrofilní tyč s přeloženým jádrem a a abnormální clumpingem chromatinu, hypogranulární neutrofilní tyč, metamyelocyty s vakuolami

B11: Dole rozpadající se erytroblast, nad ním monocyt, plazmatická buňka, dva lymfocyty – horní je patologický