Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFB1/22
Název
Name
Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
Stop termín
Deadline
29.03.2022
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 83
Slovakia 16

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Výsledky s nejistotami
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Results with uncertainties
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots