Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB2/21
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Deadline
12.11.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 64
Hungary 1
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Final report
Qualitative results
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results