Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF2/21
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Deadline
29.10.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 44
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results