Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GLC2/21
Název
Name
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
Stop termín
Deadline
05.11.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 304
Slovakia 14

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots