Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRP4/21
Název
Name
Stanovení CRP
C-Reactive Protein
Stop termín
Deadline
03.12.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 140
Slovakia 31

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots