Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CC1/21
Název
Name
Cystatin C
Cystatin C
Stop termín
Deadline
12.02.2021
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 56
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots