Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB2/20
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Deadline
28.08.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 64
Hungary 1
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Qualitative results (principles of measurement)