Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
VIB1/20
Název
Name
Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
Stop termín
Deadline
28.02.2020
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 62
Slovakia 10
Hungary 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Final report
Qualitative results (principles of measurement)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Qualitative results (principles of measurement)